Servicii profesionale Ón domeniul instalaţiilor pentru construcţii. Instalaţii electrice de joasă tensiune. Vericări PRAM

ACTIVITATEA DE INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII asigura executarea de:
∑ INSTALATII ELECTRICE JOASA TENSIUNE :
- PROIECTARE SI EXECUTIE DE INSTALATII ELECTRICE 0,4KV
- PRIZE DE PAMANT
- VERIFICARI PRAM
- INSTALATII CURENTI SLABI

INSTALATII DE VENTILARE SI CLIMATIZARE,
INSTALATII TERMICE,
INSTALATII SANITARE,

In cadrul activitatii de instalatii pentru constructii se depune un efort sustinut
pentru ridicarea calitatii la nivelul cerintelor europene.

In acest sens, INSTAN STIL SRL detine o puternica baza tehnico-economica,
dispune de scule de mica mecanizare, utilajele si echipamentele necesare realizarii
lucrarilor de instalatii in conformitate cu cele mai moderne tehnologii si materiale
asimilate, in conditiile de calitate impuse atat de normativele romanesti cat si de
cele europene.

Echipele de montaj sunt formate din personal calificat si cu experienta
avand suport tehnic asigurat de catre ingineri specializati in
instalatii pentru constructii.